EIN STORI

Melyn Mon Recipe Butter

Trawsnewidiwch bryd syml i bryd anhygoel! Torrwch sleisen o FENYN RYSÁIT a’i
doddi ar gig, pysgod neu lysiau, neu ei ddefnyddio i greu saws
didrafferth o safon…

Mae ein menyn rysáit yn cael ei wneud â llaw mewn niferoedd bychan. Caiff pob blas ei gymysgu’n defnyddio menyn Cymreig ffres a chynhwysion blasus. Rydym wedi cymryd amser i greu blas cytbwys perffaith, fel eich bod chi’n gallu creu prydau perffaith yn sydyn iawn!

Daw’r menyn o wartheg sydd yn cael eu bwydo ar dir pori, ac wrth lwc mae tir pori Cymreig yn wyrdd a ffrwythlon a thrwy hynny’n creu’r menyn traddodiadol gorau! Daw ein cynhwysion i gyd gan dyfwyr lleol oherwydd eu blas a’u safon uchel.

Mae Melyn Môn yn trawsnewid cynhwysion syml i bryd blasus safonol. Mae Julie Morgan wedi bod yn creu ei menyn rysáit ers llawer o flynyddoedd, ac yn hapus iawn i’w rhannu nhw â chi.