EIN MENYN

Melyn Mon Recipe Butter

Rhif. 1 MENYN MÊL A THRI MWSTARD
Dyma un amlbwrpas…torrwch hollt fach mewn ffiled cyw iâr, a rhowch sleisen o’r MENYN RYSÁIT ynddo a’i rostio; taenwch ar rac o gig oen cyn ei roi yn y popty. Mae’n wych wedi ei daenu dros stecen neu olwythion porc.

Rhif. 2 MENYN LEIM, TSILI A CHORIANDER
Rhowch sleisen o’r MENYN RYSÁIT mewn papur neu ffoil gydag eog neu bysgodyn gwyn a’i bobi am 12 munud. Neu’n syml ffriwch ddarn o bysgodyn am ychydig funudau, gan ychwanegu sleisen o’r MENYN RYSÁIT at y sosban a’i doddi cyn ei weini. Pam na doddwch chi’r menyn a’i gymysgu gyda chorgimychiaid wedi’u coginio, cig cranc ffres, reis neu couscous? Mae’n hyfryd wedi’i doddi dros frest cyw iâr neu olwythion porc.

Rhif. 3 MENYN PERL LAS
Cymysgwch sleisen o FENYN RYSÁIT gyda chennin wedi’u coginio. Toddwch sleisen o FENYN RYSÁIT ar stecen neu olwythion porc. Stwnsiwch y menyn gyda thatw, neu rhowch sleisen go helaeth mewn taten bob.

Rhif. 4 MENYN PARMESAN
Mae hwn ar ei orau wedi’i daenu ar fara ffres cynnes neu grympet wedi’i thostio. Gallwch ei gymysgu gyda phasta, tatw stwnsh neu ei doddi gyda llysiau gwyrdd. Bydd y MENYN RYSÁIT yn adfywio ffa gwyrdd.

Rhif. 5 MENYN PUPROG {MWSTARD, PAPRICA, PUPUR COCH A CHORIANDER}
Mae hwn yn mynd yn grêt gyda macrell, wyau, golwythion cig oen, golwythion porc, pysgodyn gwyn, cyw iâr, langwstîn, corgimychiaid, ffa gwyn neu wyrdd (e.e. cannellini, harciot), madarch a garlleg gwyllt… Blasus a soffistigedig.

Rhif. 6 MENYN GYDA THOMATOS A PHUPUR DU
Blaswch hwn wedi’i ei doddi dros datw newydd (rhai Ynys Môn os ydyn nhw yn eu tymor…blasus iawn)! Taenwch dros fara ffres neu ei gymysgu gyda phasta neu reis. Mae’n werth chweil wedi ei ffrio gyda chyw iâr neu borc.

Rhif. 7 MENYN MADARCH SHITAKE
Ar gyfer rhost cyw iâr ychydig yn wahanol, llaciwch groen y cyw iâr a rhoi 2 neu 3 sleisen o FENYN RYSÁIT o dano cyn ei rostio. Neu rhowch hollt fach mewn ffiled o gyw iâr, a’i rostio. Mewn padell ffriwch stecen neu fedaliwn porc gyda’r menyn, neu ei gymysgu gyda phasta.

Rhif. 8 MENYN TOMATO A CHORIZO
Mae’n flasus iawn gyda thaten bob neu wedi ei gymysgu gyda thatw stwnsh. Ceisiwch ei ffrio gyda sgolop neu gorgimychiaid (gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o fara i fwyta’r saws hyfryd)! Rhowch gynnig arno wedi’i ffrio neu ei bobi gyda ffiled o gyw iâr – arbennig!